Rode Kruis Neo-NL

Inschrijving 4Daagse 2024

Met dit formulier kun jij je weer aanmelden voor de hulpverlening van het Rode Kruis bij de 106e 4Daagse in 2024 van 16-19 juli. Wij hopen dat je er al net zo naar uit kijkt als wij!

INSTRUCTIES:
- LET OP: gebruik bij voorkeur een laptop/computer om dit formulier in te vullen;
- Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Vragen met een * zijn verplicht;

Heb je je al ingeschreven en wil je wat wijzigen? Stuur dan een e-mail naar vierdaagse@redcross.nl met de wijziging(en).

BELANGRIJK:
- Aan veel functies zijn voorwaarden verbonden. Om deze voorwaarden te zien klik je op de link bij de functiekeuze;
- Je kunt je voorkeur voor een functie aangeven. Afhankelijk van de overige aanmeldingen en de behoefte, kunnen we jou een andere functie aanbieden;
- Als je tijdens de inzet graag meerdere functies wil vervullen, kun je dat in het vierde veld bij de functievoorkeuren vermelden.
- Ben jij minder dan vier dagen beschikbaar? Dan ben jij van harte welkom! Maar op maandag of vrijdag kan dit niet als blarenprikker of verpleegkundige.
- Dit 4Daagse inschrijfsysteem is helaas (nog) niet gekoppeld aan enig ander systeem zoals Rode Kruis-Tools. Je zult dus de ingevulde gegevens zelf goed moeten controleren, aanpassen of invullen.

TOT SLOT:
Het projectteam probeert rekening te houden met wensen omtrent teamindelingen, echter zal als basis voor de teamindelingen altijd uitgegaan worden van ervaring, competenties, verdeling leeftijd en geslacht.

WAT GEBEURT ER NA JE INSCHRIJVING?
- Wanneer je klaar bent, klik dan onderaan het inschrijfformulier op "Formulier indienen";
==> Als het inschrijven is gelukt opent een nieuw scherm waarin dat wordt bevestigd;
==> Blijven de gegevens staan en spring je terug naar een veld, dan heb je een verplicht veld niet ingevuld.

- Na de verwerking van je inschrijving ontvang je een automatisch gegenereerde email;
- Uiterlijk in april hoor je bij welke dienst we je ingedeeld hebben. Eind juni volgt meer inhoudelijke informatie over de functie en de operationele week.

Alvast heel hartelijk dank voor je aanmelding!
Projectteam 4Daagse Hulpverlening 2024


 
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Voorletters *
Roepnaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht *
Ben je reeds vrijwilliger bij het Rode Kruis?Ja Nee
Geboortedatum (dd-mm-jjjj) *
 
CONTACTGEGEVENS
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Plaats *
Land *
Telefoonnummer mobiel *
Indien geen mobiel, dan thuisnummer invullen. (alleen 10 cijfers)
Telefoonnummer thuis (alleen 10 cijfers)
E-mail *
Contactpersoon en telefoonnummer in geval van nood *
 
BIJZONDERHEDEN
Wil je vegetarisch eten? *Ja Nee
Heb je een medische indicatie voor een dieet? *Ja Nee
Heb je een fysieke beperking? *Ja Nee
Heb je stroom nodig bij je bed voor een apneu (CPAP) of ander medisch hulpmiddel?Ja Nee
Zijn er bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op jouw inzet? (dan kunnen wij hier rekening mee houden).Ja Nee
 
VOORKEUR FUNCTIE
Controleer goed of je voldoet aan de voorwaarden via deze link
Eerste voorkeur *
Tweede voorkeur (optioneel)
Derde voorkeur (optioneel)
Andere voorkeur (bijvoorbeeld flexibel voor meerdere functies)
 
Door een voorkeur aan te geven voor een functie geef ik aan dat ik voldoe aan de volgende functie-eisen:
- Ik beschik over de noodzakelijke kennis en vaardigheden voor het vervullen van de hierboven gekozen functie(s)
- Ik kan fysiek zelfstandig functioneren zonder beperkingen
- Ik kan in teamverband werken en omgaan met stresssituaties
- Ik heb een hulpverlenende instelling
 
OPLEIDINGEN
Heb jij alle opleidingen, diploma's en/of registraties die noodzakelijk zijn voor jouw eerste voorkeursfunctie?Ja Nee
Als je die niet hebt, ga of ben je dan nog in opleiding?Ja Nee
Heb je voor de eerste voorkeurfunctie een EHBO-diploma nodig? *
Ja Nee
Heb je voor de voorkeurfunctie een diploma Verdiepingscursus Wandelletsel nodig?Ja Nee
Ben je BIG geregistreerd? *Ja Nee
Heb je een Advanced Life Support opleiding?Ja Nee
Heb je een certificaat Basis EHV?Ja Nee
Heb je een certificaat Evenementen EHV?Ja Nee
Heb je een geldig BHV-diploma? *Ja Nee
Heb je een NoodHulpTeam opleiding? *Ja Nee
Heb je een opleiding voor portofoon/mobilofoongebruik? *Ja Nee
Heb je een opleiding centralist? *Ja Nee
Je huidige beroep of eerdere ervaring
Andere relevante werkervaring
 
RIJBEWIJS
Heb je een rijbewijs dat minstens geldig is tot 1 aug 2024? *Ja Nee
 
KLEDING
Maat T-shirt *
Wil je Rode Kruis-kleding van ons lenen? *Ja Nee
 
BESCHIKBAARHEID
Kun je aanwezig zijn bij de voordetachering? *Ja Nee
Kun je aanwezig zijn tijdens de Vierdaagseweek? *Ja Nee
Kun je aanwezig zijn bij de nadetachering? *Ja Nee
 
Blijf je overnachten?Ja Nee
Toelichting: Indien je 2 of meer dagen bij de 4Daagse komt helpen, gaan we er standaard vanuit dat je bij ons slaapt. Indien je ‘nee’ invult, zullen we contact met je opnemen om te bespreken of elders slapen mogelijk is met de functie die je uit gaat voeren.
 
UPLOADEN DOCUMENTEN
Hier kun je een pasfoto, een kopie van je EHBO diploma of ander document uploaden. Indien je dit vorig jaar hebt gedaan, hoef je dit alleen te doen als je een nieuwere versie hebt.
Let op: je kunt uitsluitend fotobestanden (zoals .png of .jpeg) uploaden. Er is een maximum bestandsgrootte van 0,5 Mb per document.

De pasfoto wordt gebruikt voor een officieel Rode Kruis identiteitsbewijs. Daarom zijn hier voorwaarden aan verbonden. kijk hier: pasfoto eisen overheid.
Pasfoto
Kopie EHBO diploma
Extra document
 
 
TOESTEMMINGSVERKLARING BEELDMATERIAAL*
Hierbij verklaar ik toestemming te verlenen aan het Rode Kruis om mijn beeldmateriaal met mijn beeltenis zonder mijn aanvullende of voorafgaande toestemming te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of anderszins te gebruiken in iedere vorm van vermenigvuldiging, verspreiding en/of vertoning voor redactionele en promotionele uitingen, met het doel mensen zelfredzamer en risicobewuster te maken, alsmede om fondsen en nieuwe vrijwilligers voor het Rode Kruis te werven.

De toestemming betreft ook de verstrekking daarvan aan derden, maar alleen als dit nodig is voor het gebruik waarvoor ik hierboven toestemming geef of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ik verklaar nadrukkelijk af te zien van aanspraken op portretrechten jegens het Rode Kruis, degene die de beeldopname(s) heeft gemaakt, diens rechthebbende en/of derden wegens het gebruik van mijn beeltenis waarvoor ik met deze verklaring toestemming verleen.

Ik verklaar geen honorarium te ontvangen voor bovengenoemde medewerking en van niemand toestemming nodig te hebben om deze verklaring rechtsgeldig te doen zijn.
Ja Nee
 
AKKOORD EN KENNISGEVING
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. *Ja Nee
Ik heb kennisgenomen van het privacy statement vrijwilligers van het Rode Kruis *Ja Nee
 
Heb je nog vragen of opmerkingen over je inschrijving of over je privacy, stuur dan een email naar vierdaagse@redcross.nl